Hrani?ní pásmo

Období: 6. – 30. zá?í 2013

Vernisáž: 6. zá?í v 18 h

Vystavující: Matouš Karel Zavadil and Lara Garcia

Kurátor: Karel Zavadil

Re-generating Tradition

?Re-generation Tradition

Trvání výstavy:
12. ?ervence – 31. srpna 2013

Kurátor:
Gina Farkas a Margaret Niven (USA)

Vystavující:
Margaret Niven(Santa Cruz) a Aaron Niven Firestone(San Francisco), Gina Farkas(Santa Cruz) a Raffael Lomas(Tel Aviv), Stephen Lynch a RCA O'Neal (Santa Cruz), Nadinne Rennert  spolu s jejími studenty ze st?ední školy (Berlín), Robynn Smith(Santa Cruz) a Hannah Shagan/7let/ a Noah Shagan /4 roky/ (Berkeley), Eireene Nealand (Santa Cruz) posmrtn?, Arnost Lustig (CZ), Ian Everard (Santa Cruz) a Pippa Possible (Portland) + budoucí um?lci ze studentského programu ArtMill Summer camp 2013

?ty?i páry a ?ty?i skupiny mladých mezigenera?ních um?lc? vytvá?ejí novou spole?nou práci. Samotná výstava je mezigenera?ní kurátorská spolupráce mezi 24 letou Ginou Farkas a 50-ti letou Margaret Niven.

Zvuk

Verniásáž:
4. 5. 2013 17:00

Výstava potvrá do:
10. 7. 2013

Úvodní slovo:
starosta m?sta Horaž?ovice, Karel Zr?bek

Vystavující um?lci:
Hugh Livingston (USA), Martin Janí?ek (CZ), Markéta Titlová (CZ) a Barbara Benish (CZ/USA)

→ pozvánka

Vesnice

Termín: 21. zá?í – 22. ?íjna, 2012

Úvodní slovo: Mgr. Karel Zr?bek, starosta m?sta Horaž?ovice

Vernisáž: 21. zá?í, 2012 v 18:00

Vystavující: Ji?í Vašk?, Ludvík Ková?, Jana Hajduchová, Melissa Briceno Cervera, Rodrigo Quinones Reyes, (Mexico)        

Host: SŠ Horaž?ovice, Grafický design
Otevírací doba: PÁ–NE 10:00–16:00

Rituály a posvátná místa

Rituály a posvátná místa

Termín: 1. srpna—19. zá?í, 2012

Vernisáž: 1. srpna 18:00 h

Úvodní slovo: Barbara Benish

Vystavující: Jan Petránek, Natalia Vasquez, Alejandro Gomer de Tuddo (Mexico), Veronika Richterová (CZ), Drew Martin (USA)

Otevírací doba: ST —NE | 10:00—16:00 (od 1. zá?í PÁ—NE | 10:00—16:00)

Zamyšlení + residentní um?lci + Artmill d?ti

Termín: 14. ?ervence—31. ?ervence

Vernisáž: 14. ?ervence 16:00 h

Úvodní slovo: Barbara Benish

Vystavující: Mark Cervenka, Kelli Scott Kelley, Floyd Newsum, Lynn Randolph, Artist in Residence (Kathleen Graves, Janeil Engelested + Oto Hudec)

Host: ArtMill kids

Otevírací doba: ST—NE | 10:00—16:00

POD

Termín: 7. ?erven – 8. ?ervenec, 2012

Vernisáž: 7. ?ervna 18:00

Úvodní slovo: Mgr. Karel Zr?bek, starosta m?sta Horaž?ovice

Vystavující: Studenti Bohemian Workshopu (Merrtitt Fletcher, Michelle Duafala, Dana Ivins), Carolanne Patterson (USA), Št?pánka Šimlová (CZ), Jana Preková (CZ), Lisa Wulff (Norsko)

Host: studenti ZŠ Blatenská, Horaž?ovice

Lesy a zahrady

Termín: 11. kv?ten  – 6. ?erven

Vernisáž: 11. kv?tna v 18:00

Hudební a dramatické vystoupení: ZUŠ Horaž?ovice

Komentovaná prohlídka: Marie Bubeníková, Eva Heyd, Hana Nováková

Úvodní slovo: Barbara Benish

Vystavující: Eva Heyd, Hana Nováková, Marie Bubeníková

Program:

- Hudební vystoupení ZUŠ Horaž?ovice

- Úvodní slovo

- Komentovaná prohlídka

- Odhalení recykla?ní sochy

- Promítání filmu „Bag it – is your life too plastic?“

Domácí v?ci


Termín: 2. dubna – 8. kv?tna

Vernisáž: 2. dubna v 18:00 hod

Komentovaná prohlídka: Lenka Klodová, Barbara Benish (fotografie zde)

Performance: Lenka Klodová

Hudební vystoupení: Gabra a harmoniká?

Úvodní slovo: Mgr. Karel Zr?bek

Vystavující: Barbara Benish (USA/CZ ), Lenka Klodová (CZ), Karin Bolonder (USA), Cristina Corso (Columbie), studenti Bohemian Workshopu 2011

Otevírací doba: PÁ – NE 10:00 – 16:00 / Openning hours: FR – SU 10 am – 4 pm

ZUŠ Horaž?ovice - Mo?e

výstava:19. ?íjna – 30. listopadu

vernisហ19.?íjna v 16:30

Výtvarný obor ZUŠ Horaž?ovice pod vedením Mgr. Hany Kotálové
 

Lewis Watts a Hugh Livingston

4. zá?í – 1. ?íjna 2011

Vernisáž: 4 zá?í 2011

D?kaz

Lewis Watts se snaží vizuální cestou dokumentovat kulturu, historii i sou?asné zkušenosti v afroamerických komunitách.

Text ?eky

Hugh Livingston vytvá?í zvukové instalace a hraje experimentální hudbu na violoncello.
 

Tik - tak

Vernisáž: 4. srpna 2011 v 18:00

Termín výstavy: 4. srpna – 12. zá?í 2011

Artist-in-Residence, Alex Nichols ze San Francisca, p?edstaví své dílo, jež vytvo?í b?hem krátkého letního pobytu na Art Mill  (www.artmill.eu)

Danny Shain, malí? z Los Angeles, vystavuje koláže z pozvánek na výstavy, které roky shromaž?uje.

Maggie Sather je sou?asná absolventka Maryland Institute College of Art v Baltimore, Maryland, USA

Newyor?an Larry Litt vystoupí na vernisáži s performancí „Steels Cups Carry“, hledající ?ešení problém? s plastovými odpady.

 Vít?zové sout?že z Hawaii

 Instalace Kristýny a Marka Milde „In Tree Net“ je prodloužena do 1. zá?í 2011.

 

Green

Vernisáž: 4. ?ervence 2011 v 18:00

Termín výstavy: 4. ?ervence – 1. srpna 2011

Vystavující: Kristýna a Marek Milde (CZ/USA), Norman Locks (USA), Paul Hempstead (VB/USA), Miloš Šejn (?R)

D?tský host: Willem McCafferty (8 let)
 

MB, MZ

Vernisáž: 4. ?ervna 2011

termín výstavy: 4. ?ervna – 27. ?ervna 2011

Vystavující: Martin Zet, Monika Brandmeier

Hostující um?lec: Amada Ransom
 

Jiná Amerika + Dialog 21

6. kv?tna – 2. ?ervna 2011

Vernisáž: 6. kv?tna 2011
 

Ken Marchionno, spole?n? s Dialog 21

Výstavu Dialog 21 doplnily 6. kv?tna 2011 snímky významného amerického fotografa. Vernisហbyla naplánována na den, kdy v Horaž?ovicích prob?hly slavnosti osvobození ?R americkými vojáky.

Dialog 21

termín: 17. listopadu 2010 – 13. kv?tna 2011
vernisáž: 17. listopadu 2010, 18:00

en Trance, Santa Cruz

en Trance

Termín: 10. zá?í – 1. ?íjna

 

Impérium

Daniel Camacho's work references Mexican folk art.
[ Daniel Camacho's work references Mexican folk art. ]

7. srpna—5. zá?í

V prost?ed

In The Middle

3. ?ervna – 1. srpna 2010

Home Sweet Home

Home Sweet Home

Vernisហ– 30. kv?tna v 18:00 h

1. – 31. kv?tna 2010

Lush and Radiant

Lush and Radiant

19. b?ezna – 19. dubna 2010

Monochrome

Monochrome

17. 12. 2009 – 1. 3. 2010

Setkání ZUŠ Horaž?ovice a ZUŠ Sušice

Setkání ZUS Horazdovice a ZUS Susice

14. 11.2009–12. 12. 2009

Freak Show

Freak Show

21. 8. 2009 – 31. 10. 2009

Vernisáž: 21. 8. 2009 v 17:30 h

Kurátor: Tony Ozuna

From East To West And Back Again

From East To West And Back Again

3. 7. 2009 – 15. 8. 2009
vernisáž: 3. 7. 2009 v 17:30 h

Is this the real life? Is this just fantasy?

These questions posed by 70's British rock band Queen to launch their iconic single...

Is This The Real Life

Termín: 15. 5. 2009 – 28. 6. 2009
Vernisáž: 15. 5. 2009 v 17:30 h
Kurátor: Phyllis Green

Hand-werk

Hand-werk

24. 4. 2009 – 10. 5. 2009
kurátor: Jane Brucker
vernisáž: 24. 4. 2009 v 17:30 h

Sonic Sence

Sonic Sense – pozvánka

24. 9. 2008 – 20. 12. 2008
vernisáž: 24. 9. 2008 v 18:00 h
úvodní slovo: Jind?iška J?dová (starostka m?sta Horaž?ovice)

Escape

Escape – pozvánka

8. 8. 2008 – 14. 9. 2008
vernisáž: 8. 8. 2008 v 18:00

?umáky – zobáky – sosáky

?umáky – zobáky – sosáky – pozvánka

31. 5. 2008 – 26. 7. 2008
vernisáž: 30. 5. 2008
hudba: Jason Webley

Color Fields

Color Fields – pozvánka

1. 3. 2008 – 18. 5. 2008
vernisហ1. 3. 2008 v 17:00 h

The Collective Body

The Collective Body – pozvánka

7. ?íjna—20. prosince 2007

Kurátor: Kristen Raizada

Vernisáž: 6. 10. 2007 v 19:00 h

Opening Show

Inaugurace – pozvánka